کمپین آموزشی، تفریحی هولدینگ ستاره ها star Group در هتل های فرودگاهی

کمپین آموزشی، تفریحی هولدینگ ستاره ها star Group در هتل های فرودگاهی

کمپین آموزشی، تفریحی هولدینگ ستاره ها star Group در هتل های فرودگاهی برگزار شد.
براساس رایزنیهای انجام شده این کمپین ۳ روزه که در گذشته در جزیره زیبای کیش برگزار می شد این بار با تدابیر ویژه در هتل های فرودگاهی برگزار شد.
این کمپین ویژه با رویکردهای متفاوت و برنامه های متنوع در هتل های فرودگاهی و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی با حضور مدیران ، کارمندان و میهمانان ویژه برگزار شد.