کارگاههای بین المللی اکوانیتال و اکوا پست نیتال لی لی مام در ایران

با حضور جمعی از پزشکان مطرح زنان و زایمان کشور در هتلهای بین المللی فرودگاهی نووتل و ایبیس با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

 

برای مطالعه اخبار بیشتر اینجا کلیک کنید.