همکاری با ما

همکاری با ما

هتل‌های بین المللی فرودگاهی امام خمینی

عنوان: خانه دار
مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
شرایط: آشنا به هتلداری – آشنا به زبان انگلیسی

فارغ التحصیلان رشته هتلداری در الویت استخدام می‌باشند.
شماره تماس در ساعات اداری: ۵۵۶۷۷۹۰۰ داخلی ۳۳۲

  • 1 - مشخصات فردی:

  • 2 - مشخصات تحصیلی:

  • ردیفنام مهارتمیزان آشنایی 
  • ردیفنام دوره تخصصیسال دورهموسسه صادر کننده مدرکشماره موسسهتاریخ صدور مدرک 
  • 3 - مشخصات شغلی :

  • ردیفمحل اشتغالسمتنام مدیرشماره مدیرتاریخ شروع به کارتاریخ خاتمه کارعلت ترک کار 
  • 4 - : اشخاص مرجع ( رفرنس ):

  • ردیفنامنام خانوادگیتسبتشماره 
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
© Copyright 2019 - Imam Khomeini International Airport