همکاری با ما

همکاری با ما

هتل‌های بین المللی فرودگاهی امام خمینی

عنوان: ظرفشور
مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
شرایط: یکسال سابقه کار مرتبط

شماره تماس در ساعات اداری: ۵۵۶۷۷۹۰۰ داخلی ۳۳۲۲

عنوان: خانه دار
مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم
شرایط: آشنا به هتلداری – آشنا به زبان انگلیسی

فارغ التحصیلان رشته هتلداری در الویت استخدام می‌باشند.
شماره تماس در ساعات اداری: ۵۵۶۷۷۹۰۰ داخلی ۳۳۲۲

© Copyright 2019 - Imam Khomeini International Airport