نشست هم اندیشی در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک فرودگاهی امام خمینی(ره) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نشست هم اندیشی در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور محمد مهدی کربلایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و ابوطالب شفقت رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر و هیئت همراه در سالن رز هتل فرودگاهی نووتل برگزار شد.