نشست مدیران شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

نشست مدیران شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) با گروه مالی گردشگری، روز شنبه ۴ بهمن ماه در هتل های فرودگاهی امام خمینی برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران گروه مالی گردشگری، مدیرعامل و معاونین هلدینگ سمگا و مدیران شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ برگزار شد، گزارش عملکرد این هلدینگ به مدیران گروه مالی ارایه شد.