نشست مدیران ارشد گروه مالی گردشگری

نشست مدیران ارشد گروه مالی گردشگری

نشست مدیران ارشد گروه مالی گردشگری پیش از بازدید از پروژه های در دست اجرای سزمین ایرانیان (آیلند) با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در سالن پارادایز هتل های فرودگاهی نووتل ایبیس برگزار گردید.

 

برای مطالعه اخبار بیشتر اینجا کلیک کنید.