نخستین خاویار سنتر هتل های فرودگاهی امام خمینی

بازدید آقایان دکتر کرمی راد مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر سازمان شیلات ایران و آقای دکتر خدایی دبیر کل اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان آبزیان از نخستین خاویار سنتر مستقر در هتل های فرودگاهی امام خمینی.