مریگلد، لوتوس ، ارکید

  • خانه
  • /
  • مریگلد، لوتوس ، ارکید
نام سالن متراژ

تئاتری/سینمایی

کلاس روم

شکلU

ضیافتی

میز جلسه

مریگلد ۶۶ ۱۴
لوتوس ۶۶ ۱۴
ارکید ۶۶ ۱۴

مریگلد، لوتوس ، ارکید

اتاق های جلسات هتل با ظرفیت های متفاوت همراه با آخرین تجهیزات و استانداردهای روز دنیا با قابلیت چیدمان های متفاوت، آماده برگزاری جلسات شما در محیطی آرام می باشد

سه اتاق با گنجایش حداکثر ۱۴ نفر:

© Copyright 2019 - Imam Khomeini International Airport