مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا)

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) صبح روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ در محل هتل های فرودگاهی امام خمینی(ره) با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.