دوره آموزشی شرکت سان استار

دوره آموزشی شرکت سان استار

دوره آموزشی شرکت سان استار با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در هتل های فرودگاهی نووتل و ایبیس برگزار گردید .

 

برای مطالعه اخبار بیشتر اینجا کلیک کنید.