بازدید مدیر عامل شهر فرودگاهی از هتل های فرودگاهی امام خمینی

بازدید مدیر عامل شهر فرودگاهی اقای مهندس کربلایی به همراه هیئت همراه از هتل های فرودگاهی امام خمینی جهت تعاملات هر چه بیشتر با هتل در آینده .